Wojciech Kucharczyk

Wojciech Kucharczyk (Skoczów)
obszar: muzyka, animacja kultury, łamanie granic i podziałów w sztuce
twórca: kilkudziesięciu płyt, wielu wystaw, książek, albumów i mnóstwa innych projektów występy, prace wizualne i instalacje dźwiękowe: wiele europejskich miast, Nowy Jork, Atlanta, Miami, Mexico City, Betlejem w Palestynie
prowadzi: Mik Musik (od 1995) grał w zespołach: The Complainer, Mołr Drammaz, Retro*Sex*Galaxy, Pathman, Go Underground To See More Animals, HWDJazz współtworzył: TerriTerrorTorium (z Felixem Kubinem)
działalność kuratorska (od 2014): cykle GRA/GRA/nica/Cieszyn, Carbon Atlantis/Carbon Central/FTNM Katowice, ArtMeetings/Kijów tytuł koncertu: 4 miejsca

www.facebook.com/WojciechKucharczykOfficial
www.mikmusik.org
www.facebook.com/mikmusik
www.mikmusikarchive.bandcamp.com
www.youtube.com/user/wojt3kwojt3k

 

Wojciech Kucharczyk (Skoczów)
area: music, culture animation, breaking barriers and divisions in art creator of: tens of albums, many exhibitions, books, albums and a plethora of other projects performances, visual works and sound installations: many European cities, New York, Atlanta, Miami, Mexico City, Bethlehem in Palestine manager of: Mik Musik (since 1995) played in the following bands: The Complainer, Mołr Drammaz, Retro*Sex*Galaxy, Pathman, Go Underground To See More Animals, HWDJazz co-authored: TerriTerrorTorium (with Felix Kubin) activity as curator (since 2014): cycles of GRA/GRA/nica/Cieszyn, Carbon Atlantis/Carbon Central/FTNM Katowice, ArtMeetings/Kiev concert title: 4 miejsca (4 places)

www.facebook.com/WojciechKucharczykOfficial
www.mikmusik.org
www.facebook.com/mikmusik
www.mikmusikarchive.bandcamp.com
www.youtube.com/user/wojt3kwojt3k