• Wprowadzenie / Quick tour

    Biuro Dźwięku Katowice rozpoczęło swoją działalność w lutym 2014 r. Jego misją jest promowanie zagadnień związanych z muzyką elektroniczną oraz podnoszenie kompetencji lokalnych twórców i publiczności. Poprzez swoje cykliczne programy koncertów, warsztatów, wykładów i rezydencji artystycznych tworzy przestrzeń integracji społecznej i współpracy pomiędzy profesjonalistami związanymi z branżą muzyczną, aspirującymi twórcami-entuzjastami i publicznością.