RNA2

Jarosław Grzelak/RNA2 (Łódź)

obszar: styk muzyki i wideo
styl: muzyka elektroniczna tworzona w oparciu o cyfrowe, softwarowe i analogowe urządzenia, odejście od oczywistego podziału rytmicznego, hipnotyczny rytm bezpośrednio łączący się z brzmieniem, komputer jako żywy instrument
współtworzy: Niebezpieczne Związki (z Justyną Banaszczyk/FOQL), Kolektyw Ebola (z Justyną Banaszczyk i Tomaszem Popakulem/ASTMA), Beth, Void, Meandron
powiązania: TR Warszawa (akustyk i realizator dźwięku)

soundcloud.com/rna-jg

 

Jarosław Grzelak/RNA2 (Łódź)
area: border of music and video
style: electronic music created based on digital, software and analogue equipment, separation from obvious rhythmic division, hypnotic rhythm directly combined with sound, computer as a live instrument
co-authors: Niebezpieczne Związki (with Justyna Banaszczyk/FOQL), Kolektyw Ebola (with Justyna Banaszczyk and Tomasz Popakul/ASTMA), Beth, Void, Meandron
relations: TR Warszawa (soundman and sound engineer)

soundcloud.com/rna-jg