Piotr Ceglarek

Piotr Ceglarek (Katowice)
obszar: muzyka elektroniczna, prace audiowizualne, programowanie, instalacje interaktywne, projektowanie i muzyka generatywna
tworzy/współtworzy: Ceglarek, Ceglarek&Dybała
tworzył/współtworzył: Pollux, RGBoy, Teleport Katowice
ważniejsze realizacje/wystawy: Rondo Sztuki Katowice, Galeria Szara Cieszyn, Art+Bits Katowice, BWA Katowice, Medialab Katowice, Festiwal Filmów Kultowych, Zollverein ExtraSchicht/Essen, Katowice Street Art Festiwal, Poolloop Festival, OSA Festival
wyróżnienia: stypendium MKiDN (2007)
kurator: Biuro Dźwięku Katowice

soundcloud.com/piotr-ceglarek
soundcloud.com/ceglarek_dybala
www.test.biurodzwieku.pl

 
Piotr Ceglarek (Katowice)
area: electronic music, audio-visual works, programming, interactive installations, design and generative music
creates/co-creates: Ceglarek, Ceglarek&Dybała
created/co-created: Pollux, RGBoy, Teleport Katowice
relevant projects/exhibitions: Rondo Sztuki Katowice, Galeria Szara Cieszyn, Art+Bits Katowice, BWA Katowice, Medialab Katowice, Festiwal Filmów Kultowych, Zollverein ExtraSchicht/Essen, Katowice Street Art Festival, Poolloop Festival, OSA Festival
distinctions: scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (MKiDN) (2007)
curator: Katowice Sound Department

soundcloud.com/piotr-ceglarek
soundcloud.com/ceglarek_dybala
www.test.biurodzwieku.pl