EERT

Grzegorz Paszkiewicz/EERT (Katowice)
powiązania: Biuro Dźwięku Katowice
współtworzy: kilka zespołów od wczesnych lat 90, m.in. Novak, Chico
styl: rejony house’u, jednak bez ograniczania się do jednego gatunku

soundcloud.com/eert

 

Grzegorz Paszkiewicz/EERT (Katowice)
relations: Katowice Sound Department
co-authors: a number of music bands from the early 1990s, among others: Novak, Chico
style: house and house-like music, however does not limit to one genre
soundcloud.com/eert