Bartosz Kruczyński + Botanica

Bartosz Kruczyński + Botanica (Lublin/Warszawa)

obszar: elektronika, ambient, muzyka lat 70 i 80 inspirowana naturą
ostatnie wydawnictwa w: MOST (Warszawa) / Growing Bin (Hamburg)
styl: gęste ambientowe plamy, transowa repetycja, instrumenty świata (nagrania terenowe z krajów Bliskiego Wschodu, kalimba, orientalne instrumenty perkusyjne)
konteksty: pojęcie „czwartego świata” Jona Hassella

soundcloud.com/bartoszkruczynski
soundcloud.com/gaapkvlt

Bartosz Kruczyński + Botanica (Lublin/Warszawa)

area: electronic, ambient, music from the 1970s and 1980s inspired by nature
latest releases at: MOST (Warsaw) / Growing Bin (Hamburg)
style: thick ambient spots, trans repetition, world instruments (field recordings from the countries of the Middle East, mbira, oriental percussion instruments)
contexts: the notion of “fourth world” by Jon Hassell

soundcloud.com/bartoszkruczynski
soundcloud.com/gaapkvlt