Arszyn

Krzysztof Topolski/Arszyn (Gdańsk)
Arszyn plays De Maria

obszar: perkusja, elektroakustyczna improwizacja, projekty sound artowe, poszukiwania w sferze perkusji oraz live electronic
styl: noise, soundscape, groove
tworzy i realizuje: instalacje dźwiękowe, nagrania terenowe
organizuje: autorskie warsztaty, prezentacje i wykłady poświęcone muzyce współczesnej, akustycznej ekologii i sztuce dźwięku
kurator: festiwal Soundplay 2014, cykl warsztatów Dźwkowiska w CSW Łaźnia w Gdańsku
współtworzy: Arszyn / Duda (z saksofonistą Tomaszem Dudą), Wolność (z Adamem Witkowskim i Wojtkiem Juchniewiczem)
wydawał muzykę w wytwórniach: Sangoplasmo, Post_Post, Nefryt, Monotype, Audiotong, Sqrt, Lado ABC, Plg, Konkretourist, Pawlacz Perski

arszyn.bandcamp.com/album/arszyn-plays-de-maria
krzysztoftopolski.wordpress.com

 

Krzysztof Topolski/Arszyn (Gdańsk)
Arszyn plays De Maria

area: drums, electroacoustic improvisation, sound art projects, searching in percussion-related areas and live electronic
style: noise, soundscape, groove
creates and executes: sound installations, field recordings
organises: workshops, presentations and lectures on contemporary music, acoustic ecology and the art of sound
curator: Soundplay festival 2014, a series of workshops Dźwkowiska at CSW Łaźnia in Gdańsk
co-authors: Arszyn / Duda (with saxophonist Tomasz Duda), Wolność (with Adam Witkowski and Wojtek Juchniewicz)
released music under the labels of: Sangoplasmo, Post_Post, Nefryt, Monotype, Audiotong, Sqrt, Lado ABC, Plg, Konkretourist, Pawlacz Perski

arszyn.bandcamp.com/album/arszyn-plays-de-maria
krzysztoftopolski.wordpress.com