TV

Biuro.TV to eksperymentalne studio telewizyjne – platforma do realizacji inscenizowanych koncertów muzyki
elektronicznej. Celem Biuro.TV jest dokumentacja stanu polskiej niezależnej sceny w trakcie pandemii,
która prawdopodobnie zmieni jej oblicze, zmuszając wielu twórców do artystycznej migracji.

Premiera pierwszego programu – październik 2020.